Nguyễn Thanh Diệu

Nghiên cứu viên chính (01/05/2021 - 31/07/2021)

Nơi công tác: Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: dieunguyen2008 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thanh Diệu

01/05 tới 31/07/2021: vào làm việc tại viện

01/02 tới 30/04/2019: vào làm việc tại viện

01/03 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện