Nguyễn Thanh Nguyên

Nghiên cứu viên trẻ (20/12/2023 - 20/02/2024)

Nơi công tác: Chungnam National University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: ngthnguyen94 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thanh Nguyên

20/12/2023 tới 20/02/2024: vào làm việc tại viện

28/10/2022 tới 15/01/2023: vào làm việc tại viện