Nguyễn Thanh Phương

Nghiên cứu viên (20/07/2022 - 31/08/2022)

Nơi công tác: Universtiy of L'Aquila, Italy

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: phuong.nguyen AT univaq.it

Website

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ: 133

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thanh Phương

20/07 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện