Nguyễn Thanh Sơn

Nghiên cứu viên (01/11/2020 - 31/12/2020)

Nơi công tác: Trường ĐH Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ntsonuniscience AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thanh Sơn

01/11 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện