Nguyễn Thanh Toàn

HV (17/03/2024 - 21/04/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Vị trí tại Viện: HV

Điện thoại:

Email: toannt@vlute.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thanh Toàn

17/03 tới 21/04/2024: vào làm việc tại viện