Nguyễn Thế Cường

Nghiên cứu viên (01/10/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tdntcuong AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thế Cường

01/10 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/09/2017 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện

05/08 tới 31/08/2013: vào làm việc tại viện