Nguyễn Thế Vinh

Nghiên cứu viên (01/08/2020 - 30/09/2020)

Nơi công tác: Đại học Giao thông Vận tải

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: thevinhbn AT utc.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thế Vinh

01/08 tới 30/09/2020: vào làm việc tại viện

01/08 tới 30/09/2018: vào làm việc tại viện