Nguyễn Thị Nhung

Nghiên cứu viên (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Trường Đại học Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: hoangnhung227 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Nhung

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện