Nguyễn Thị Thu Hương

Nghiên cứu viên (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenhuong2308.mta AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Thu Hương

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/05 tới 30/06/2020: vào làm việc tại viện

01/11/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện