Nguyễn Thị Vân Hằng

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/10/2021 - 30/09/2022)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: ntvhang AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Vân Hằng

01/10/2021 tới 30/09/2022: vào làm việc tại viện