Nguyễn Thiệu Huy

Nghiên cứu viên chính (01/11/2021 - 31/01/2022)

Nơi công tác: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: huy.nguyenthieu AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thiệu Huy

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/12/2019 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện