Nguyễn Tiến Dũng

Nghiên cứu viên chính (01/01/2019 - 31/03/2019)

Nơi công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: dungnt29 AT fe.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Thời gian hoạt động của Nguyễn Tiến Dũng

01/01 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện