Nguyễn Tiến Tài

NCV-Sau Tiến sĩ (01/01/2024 - 31/12/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: nguyentientai.vnu AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Tiến Tài

01/01 tới 31/12/2024: vào làm việc tại viện