Nguyễn Trọng Bắc

Nghiên cứu viên (15/05/2022 - 15/08/2022)

Nơi công tác: Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: bacnt2008 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ: 120

Thời gian hoạt động của Nguyễn Trọng Bắc

15/05 tới 15/08/2022: vào làm việc tại viện