Nguyễn Trường Thanh

Nghiên cứu viên (01/10/2020 - 31/12/2020)

Nơi công tác: Đại học Mỏ – Địa chất

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyentruongthanh AT humg.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Trường Thanh

01/10 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện