Nguyễn Văn Hoàng

Nghiên cứu viên chính (01/08/2022 - 30/11/2022)

Nơi công tác: Đại học FPT

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: vanhoang0610 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Văn Hoàng

01/08 tới 30/11/2022: vào làm việc tại viện

01/12/2013 tới 28/02/2014: vào làm việc tại viện