Nguyễn Văn Tuyên

Nghiên cứu viên (01/01/2019 - 31/03/2019)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Thời gian hoạt động của Nguyễn Văn Tuyên

01/01 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2014: vào làm việc tại viện