Nguyễn Việt Anh

Nghiên cứu viên cao cấp (21/07/2022 - 20/08/2022)

Nơi công tác: The University of Lille

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: vietanh_1974 AT yahoo.fr

Website

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ: 168

Thời gian hoạt động của Nguyễn Việt Anh

21/07 tới 20/08/2022: vào làm việc tại viện