Nguyễn Xuân Thọ

Nghiên cứu viên trẻ (01/04/2021 - 30/06/2021)

Nơi công tác: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: tnguyenx AT asu.edu

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Xuân Thọ

01/04 tới 30/06/2021: vào làm việc tại viện