Nguyễn Xuân Việt Nhân

Nghiên cứu viên (01/04/2022 - 31/07/2022)

Nơi công tác: Basque Centre for Applied Mathematics

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenxuanvietnhan AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Xuân Việt Nhân

01/04 tới 31/07/2022: vào làm việc tại viện

05/02 tới 05/04/2020: vào làm việc tại viện