Nguyễn Xuân Việt Nhân

Nghiên cứu viên (05/02/2020 - 05/04/2020)

Nơi công tác: Basque Centre for Applied Mathematics

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenxuanvietnhan AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Xuân Việt Nhân

05/02 tới 05/04/2020: vào làm việc tại viện