Nguyễn Xuân Việt Nhân

Nghiên cứu viên (01/04/2024 - 30/06/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học FPT Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenxuanvietnhan AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Xuân Việt Nhân

01/04 tới 30/06/2024: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2022: vào làm việc tại viện

05/02 tới 05/04/2020: vào làm việc tại viện