Ninh Văn Thu

Nghiên cứu viên (01/06/2019 - 31/08/2019)

Nơi công tác: ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: thunv AT vnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Thời gian hoạt động của Ninh Văn Thu

01/06 tới 31/08/2019: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2017: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Đa tạp phức hyperboli