Ninh Văn Thu

Nghiên cứu viên chính (01/10/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: thunv AT vnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Ninh Văn Thu

01/10 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/08/2019: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2017: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện