Phạm Thanh Dược

Nghiên cứu viên (01/03/2024 - 30/04/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ptduoc@ctuet.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Thanh Dược

01/03 tới 30/04/2024: vào làm việc tại viện