Phạm Thế Anh

Nghiên cứu viên (01/01/2021 - 31/03/2021)

Nơi công tác: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: phamtheanhhn AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Thế Anh

01/01 tới 31/03/2021: vào làm việc tại viện