Phạm Thị Hương

Nghiên cứu viên trẻ (01/03/2023 - 30/04/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: phamthihuong AT hpu2.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Thị Hương

01/03 tới 30/04/2023: vào làm việc tại viện