Phạm Trường Xuân

Nghiên cứu viên (01/10/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Thủy lợi

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: phamtruongxuan.k5 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Trường Xuân

01/10 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/12/2019 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện