Phạm Trường Xuân

Nghiên cứu viên trẻ (01/12/2019 - 29/02/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Thủy lợi

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: phamtruongxuan.k5 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Phạm Trường Xuân

01/12/2019 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện