Phạm Văn Cảnh

NCV (01/09/2023 - 30/11/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCV

Điện thoại:

Email: cvpham.cs@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Văn Cảnh

01/09 tới 30/11/2023: vào làm việc tại viện