Phạm Văn Thắng

Nghiên cứu viên (01/07/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: University of Rochester

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Văn Thắng

01/07 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện