Phạm Văn Thắng

Nghiên cứu viên (01/02/2020 - 31/05/2020)

Nơi công tác: University of Rochester

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Thời gian hoạt động của Phạm Văn Thắng

01/02 tới 31/05/2020: vào làm việc tại viện