Phạm Văn Thắng

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/01/2022 - 31/12/2022)

Nơi công tác: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Văn Thắng

01/01 tới 31/12/2022: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện