Phạm Văn Tuấn

Nghiên cứu viên (01/10/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: phamvantuan1987 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Văn Tuấn

01/10 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện