Phạm Việt Hùng

Nghiên cứu viên (01/03/2023 - 31/05/2023)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: pgviethung AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Việt Hùng

01/03 tới 31/05/2023: vào làm việc tại viện