Phan Minh Hùng

Nghiên cứu viên chính (15/06/2024 - 15/07/2024)

Nơi công tác: RMIT University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: minh.dao@rmit.edu.au

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phan Minh Hùng

15/06 tới 15/07/2024: vào làm việc tại viện