Phan Quốc Khánh

Nghiên cứu viên cao cấp (01/06/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: pqkhanh AT hcmiu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ: 145

Thời gian hoạt động của Phan Quốc Khánh

01/06 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện