Phan Xuân Thành

Nghiên cứu viên (01/06/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Bách khoa HN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: thanh.phanxuan AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 137

Thời gian hoạt động của Phan Xuân Thành

01/06 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện

01/05 tới 09/09/2018: vào làm việc tại viện