Stephan Trenn

Nghiên cứu viên chính (17/06/2024 - 16/08/2024)

Nơi công tác: Diponegoro University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: phisp1802@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Stephan Trenn

17/06 tới 16/08/2024: vào làm việc tại viện