Tạ Quốc Bảo

Nghiên cứu viên chính (01/07/2024 - 31/08/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia TP HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: baotq10@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Tạ Quốc Bảo

01/07 tới 31/08/2024: vào làm việc tại viện

01/07 tới 25/08/2022: vào làm việc tại viện