Tạ Quốc Bảo

Nghiên cứu viên (01/07/2022 - 25/08/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia TP HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: baotq10 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Tạ Quốc Bảo

01/07 tới 25/08/2022: vào làm việc tại viện