Tạ Thị Thanh Mai

Nghiên cứu viên trẻ (01/06/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Bách khoa HN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: tathithanhmai AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 137

Thời gian hoạt động của Tạ Thị Thanh Mai

01/06 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện