Thibault Laurent

HV (20/03/2024 - 05/04/2024)

Nơi công tác: Toulouse School of Economics

Vị trí tại Viện: HV

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Thibault Laurent

20/03 tới 05/04/2024: vào làm việc tại viện