Tô Tất Đạt

Nghiên cứu viên (17/06/2022 - 16/08/2022)

Nơi công tác: Sorbonne Université (Paris-VI)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tatdat.to AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Tô Tất Đạt

17/06 tới 16/08/2022: vào làm việc tại viện