Trần Giang Nam

Nghiên cứu viên chính (15/11/2019 - 15/02/2020)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: tgnam AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Thời gian hoạt động của Trần Giang Nam

15/11/2019 tới 15/02/2020: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện

01/03 tới 30/06/2014: vào làm việc tại viện