Trần Hoài Ngọc Nhân

Nghiên cứu viên (15/05/2022 - 15/08/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tranhoaingocnhan AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Hoài Ngọc Nhân

15/05 tới 15/08/2022: vào làm việc tại viện