Trần Mạnh Cường

Nghiên cứu viên (01/11/2020 - 31/12/2021)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: cuongtm.mim AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Mạnh Cường

01/11/2020 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện