Trần Nam Trung

Nghiên cứu viên (01/03/2020 - 31/05/2020)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tntrung AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Thời gian hoạt động của Trần Nam Trung

01/03 tới 31/05/2020: vào làm việc tại viện

01/03 tới 15/04/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 15/02/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2014: vào làm việc tại viện