Trần Ngọc Khuê

Nghiên cứu viên (03/10/2018 - 31/12/2018)

Nơi công tác: Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Trần Ngọc Khuê

03/10 tới 31/12/2018: vào làm việc tại viện