Trần Ngọc Khuê

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/09/2020 - 31/08/2021)

Nơi công tác: Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Ngọc Khuê

01/09/2020 tới 31/08/2021: vào làm việc tại viện

03/10 tới 31/12/2018: vào làm việc tại viện