Trần Quang Hóa

Nghiên cứu viên chính (05/05/2024 - 04/08/2024)

Nơi công tác: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại: 0945681614

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 121

Thời gian hoạt động của Trần Quang Hóa

05/05 tới 04/08/2024: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện