Trần Quang Hóa

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/01/2020 - 31/12/2020)

Nơi công tác: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Quang Hóa

01/01 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện