Trần Quang Hóa

Nghiên cứu viên (01/05/2022 - 31/08/2022)

Nơi công tác: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 121

Thời gian hoạt động của Trần Quang Hóa

01/05 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện