Trần Quốc Duy

Nghiên cứu viên chính (01/03/2024 - 30/04/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học FPT Cần Thơ

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: duytq4@fe.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Quốc Duy

01/03 tới 30/04/2024: vào làm việc tại viện