Trần Thị Kim Oanh

Nghiên cứu viên trẻ (01/12/2021 - 31/01/2022)

Nơi công tác: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: oanhfami AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Thị Kim Oanh

01/12/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện