Trần Văn Nghị

Nghiên cứu viên (01/04/2024 - 30/06/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tranvannghi AT hpu2.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Văn Nghị

01/04 tới 30/06/2024: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2022: vào làm việc tại viện