Trần Văn Nghị

Nghiên cứu viên (01/10/2022 - 31/12/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tranvannghi AT hpu2.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Văn Nghị

01/10 tới 31/12/2022: vào làm việc tại viện