Trần Văn Tấn

Nghiên cứu viên cao cấp (06/07/2024 - 28/07/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Văn Tấn

06/07 tới 28/07/2024: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2019: vào làm việc tại viện

01/04 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện

01/12/2012 tới 30/04/2013: vào làm việc tại viện

03/09 tới 30/11/2014: vào làm việc tại viện