Trịnh Duy Tiến

NCV - Sau TS (01/09/2022 - 28/02/2023)

Nơi công tác: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV - Sau TS

Điện thoại:

Email: tientd AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trịnh Duy Tiến

01/09/2022 tới 28/02/2023: vào làm việc tại viện

01/10/2021 tới 31/03/2022: vào làm việc tại viện