Trịnh Huy Vũ

NCVT (01/10/2023 - 30/11/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCVT

Điện thoại:

Email: trinhhuyvu1508@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trịnh Huy Vũ

01/10 tới 30/11/2023: vào làm việc tại viện