Trịnh Ngọc Hải

Nghiên cứu viên (01/11/2021 - 31/01/2022)

Nơi công tác: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: hai.trinhngoc AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trịnh Ngọc Hải

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện